Klachtenregeling

Klacht over je verloskundige?

                

Het is prettig als het contact met je verloskundige deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over je verloskundige.

                            


                                 Procedure                                

1. Bespreek je klacht met je verloskundige

Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het je verloskundige. De verloskundige neemt graag de tijd om rustig met je te praten.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in.


Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Lukt het niet om er samen met de verloskundige uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.


Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23. Je kan ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.


De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.


Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

www.geschilleninstantieverloskunde.nl